FLAM, un poème engagé de notre camarade Ibrahima Aly DIA

FLAM

 

Fedde feeñnunde fenaande fuuyɓe fawaande e ɓaleeɓe Muritaninaaɓe

Laamoriiɓe lelnude laabi leeebtooji ɗiin leƴƴi

Afriknaaɓe askiraare amdu e leñamleñaagu

Muritaninaaɓe muumniraaɓe petelaaji e dummbirdhe

 

FLAM

 

Fedde firtunde fenaande furɗunde furtiinde e

Leydi lemtuuna to laamu lammungu luuɓngu no lakunta

Aawaseengu añamleniingu aaɓtareengu huccinaangu e ɓaleeɓe

Muritaninaaɓe mooliɓe e goonga mogginiiɓe tawi kulaani canyu laamu safalɓe

 

Nguun canyu (système)

Halkungu haamtoraangu  huutoriing  humampinalaagu humamleñolaagu humamganndalaagu e doole

Ngam nuskude e lorlude ɓaleee

 Laamu haawniingu haa haawnii

Paltiiingu potal paalkisiingu pinal

Palotoongu podooje  puuyngu purƴinaangu

Nuskungu nuggareewu naafigeengu ngu nafaani

ɓiɓɓe ɓaleeɓe ɓamtooɓe ɓamtaare leydi

Tampinaaɓe tawi ko darnuɓe haa toowi 

Calɗi caali tammbiiki ciŋkuki cuuɗki sutura e sar-leñamaagu

Haayoo hormiiɓe haɓanteebe hujjaaji saliiɓe humeede e ɓoggi macungaagu e kalfaandi

 

Hannde jamma nana weeta sabu naange pinal e peertal feeñi

Ɓiɓɓe leydi paami ko dental woni doole

Doole addata cuusal

Cuusal addata poolgu e dow añɓe potal e goonga

Yoo wuur dental leƴƴi men

Tawi tammbii ɗum ko nuundhal e potal ɓesngu men

E les caali ɓural e ɓamtaare

 

YOO WUUR FLAM YOO WUUR MURITANI

 

Jowol 12 mbooy 1986

Yaaya Maabel Jah

 

Flam.

Suivre les Flam sur

Adherer